Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES)

Siden nettverket ble grunnlagt i 2007, har NIES vokst fra en gruppe av tolv forskere basert i tre nordiske land til dagens nettverk med over 120 forskere fra en rekke høgskoler og universiteter i fem nordiske land.

NIES er et tverrfaglig nettverk av forskere som arbeider med miljøspørsmål fra en rekke ulike vinkler; både litteratur, historie, antropologi, arkeologi, filosofi, lingvistikk, geografi, kunsthistorie, arkitektur, landskapsstudier og kulturstudier er representert i nettverket. Fokus for forskningen er miljøetikk og -estetikk, økologisk integritet, stabilitet, endring, og bærekraft.

I løpet av samarbeidet har NIES arrangert en rekke internasjonale vitenskapelige konferanser og workshops. Mange av disse har resultert i publiseringer i anerkjente internasjonale fag- og universitetstidsskrifter.

Fakta om prosjektet

Project number: 29002

Prosjektleder

Steven Hartman, Uppsala universitet, Sverige

Varighet
2010-2013