Nordic Network for Ionic Clusters In The Atmosphere, NICITA

Dette nettverket arbeider for å avdekke opprinnelsen og den kjemiske sammensetningen til den konstant tilstedeværende og allestedsnærværende pool av ladet cluster med diametere under 2 nanometer som er observert i troposfæren.

Partikler i atmosfæren utgjør 30-50 % av kjernene for skykondensering, og disse kjernene spiller en sentral rolle for å bestemme skyenes egenskaper. Skyer er det viktigste usikkerhetsmomentet knyttet til å forutsi klimaendringer.

I forskning på troposfæriske clustere, ser man i dag en akutt mangel på clustermålinger å sammenlikne teoriene med. Dette er nødvendig for å validere resultatene som blir videreført til atmosfæriske modeller. Det er stor avstand i størrelsesregimet for de teoretiske (10-20 molekyler) og eksperimentelle studiene av kjemisk sammensetning av atmosfæriske partikler (10 000-vis av molekyler).

Det finnes flere forskergrupper på høyt nivå på dette feltet i de nordiske og baltiske landene. Det finnes også omfattende instrumentering egnet for disse studiene samt den påkrevde ekspertisen for å kjøre eksperimentene. Dette nordisk-baltiske nettverket har derfor gode muligheter til å bli verdensledende på dette området.

Nettverket består av ni grupper som foretar atmosfæriske observasjoner og utvikler verdens mest avansert instrumenter, studerer clustere og partikkeldannelse i laboratoriet og modellerer disse clusterne ved hjelp av forskjellige teoretiske metoder. Deltakerne kommer fra Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Nettverket har som mål å drive sammenhengende forskning der forskjellige eksperimentelle grupper og teoretikere støtter analysen av eksperimentene og validerer metodene ved sammenlikning med eksperimenter. Forskningsopplæring og besøk mellom deltakerinstitusjonene er en integrert del av nettverksplanen. Nettverket skal organisere årlige seminarer og ha en tydelig tilstedeværelse på den årlige konferansen aerosolforskningskonferansen Nordic Society for Aerosol Research (NOSA).

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Hanna Vehkamäki, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2009-2012