Nordic network for land use and land cover monitoring (Northscape)

Norden, inkludert Baltikum, har mye til felles som skiller seg fra resten av Europa når det gjelder fysiske forhold, kulturhistorisk utvikling og status for biologisk mangfold. Vi deler vegetasjon som følger klimasoner snarere enn nasjonale grenser.

I dag har alle land utarbeidet egne klassifiseringssystemer for kartlegging og overvåking av landskap og habitater. Det er imidlertid fortsatt ikke foretatt omfattende arbeid for en systematisk og vitenskapelig harmonisering mellom eksisterende og planlagte nasjonale og europeiske klassifiseringssystemer for å oppfylle nye internasjonale krav til en bærekraftig utvikling og overvåking av denne. I tillegg er det et økende behov for opplæring av yngre forskere. Dette vil Northscape bidra til å forbedre ved å arrangere nettverksmøter og kurs.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Ole Hjort, Københavns universitet, Danmark

Varighet
2011-2014