Nordic Network for Literary Transculturation Studies

Nettverket har som mål å forbedre nordisk forskning, forskerutdanning og undervisning på feltet engelskspråklige og postkoloniale litterære studier med særlig henvisning til multimodaliteten i transkulturasjonsprosesser.

Dette nettverket består av forskningsmiljøer i Danmark, Finland, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Nettverksprosjektet har sitt utspring i et nettverk for postkoloniale studier som ble etablert i 2004 i kjølvannet av en vellykket konferanse og et etterutdanningsseminar ved Universitetet i Bergen i 2003, Transcultural Identities and Masks.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lene Marite Johannessen, Universitetet i Bergen, Norge

lene.johannessen@if.uib.no

Varighet
2009-2012