Nordic Network for Marine Inventories and Modeling

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johanna Mattila, Åbo Akademi, Finland

johanna.mattila@abo.fi

Varighet
2009-2012