Nordic Network for Network Science

Ulike nettverk er omkring oss hele tiden: fra Internett til nervesystemet, fra det globale vennskapsnettverket til biokjemiske reaksjonssystemer, fra det svenske strømnettet til kjeder av historiske hendelser.

Nettverksstrukturen kan fortelle oss både noe om hvordan nettverket har utviklet seg og hvordan dynamiske systemer, som spredning av sykdom via sosiale nettverk eller IP-trafikk på Internett, fungerer i nettverket.

En sentral oppgave i studiet av nettverk er å utforme tiltak for nettverksstruktur. Ett slikt tiltak forteller oss hvor mange trekanter det er i et nettverk, for eksempel tre personer som alle er venner i et vennskapsnettverk. Ved hjelp av slike tiltak kan man kategorisere forskjellige reelle nettverk.

Faktisk har sosiale nettverk ofte mange flere trekanter enn forventet fra et helt tilfeldig nettverk av samme størrelse. Da kan vi undersøke hvilke mekanismer som gir nettverket denne egenskapen. Kan det være at folk ofte presenterer vennene sine for hverandre? Hvordan påvirker de mange trekantene spredning av rykter i sosiale nettverk?

Dette nettverket samler nordiske forskere som bruker slike metoder til å studere en rekke ulike sosiale, biologiske og teknologiske systemer. Området er tverrfaglig, og forbundet gjennom metoder og modelleringsrammer for nettverk. Nettverksdeltakerne er forskere fra ulike områder, blant annet sosiologer, fysikere, matematikere, biologer, ingeniører og dataforskere.

Fakta om prosjektet

Project number: 44061

Prosjektleder

Petter Holme, Umeå Universitet, Sverige

Varighet
2011-2014