Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics

Målet med dette prosjektet er å etablere medisinsk filosofi i de nordiske og baltiske landene, samt å oppmuntre til nye samarbeidsprosjekter for bl.a. å øke antallet dokturgradsstudenter innenfor dette feltet.

Nettverket består av deltakere fra 10 ulike institusjoner i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Estland, Latvia og Litauen.

Nettverket har som mål å fortsette arbeidet som et permanent nordisk-baltisk forskningsmiljø innenfor medisinsk filosofi også etter at treårsperioden er over.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lennart Nordenfelt, Linköping universitet, Sverige

lenno@ihs.liu.se

Varighet
2009-2011