Nordic Network for Research on Fluorinated Compounds

Dette nettverket fokuserer på de effektene som per- og polyfluorerte forbindelser (PFC) kan ha på miljøet og mennesker.

Per- og polyfluorerte forbindelser (PFC) har blitt brukt siden 1950-årene i en mengde industrielle anvendelser og forbrukervarer. De brytes imidlertid ikke ned og er giftige for mennesker og dyr. På grunn av de potensielt negative effektene av disse stoffene trenger vi å øke vår forståelse for hvordan de eksisterende stoffene oppfører seg og av mulige erstatningsstoffer.

Dette forskningsområdet er spesielt viktig for steder som ligger nær industrialiserte områder, men også for uberørte miljøer med behov for beskyttelse. Det kan ikke aksepteres at store mengder ikke-biologisk nedbrytbare og giftige kjemikalier blir transportert til uberørte miljøer i den nordiske regionen, og kompetanse på dette forskningsfeltet er nødvendig for å beskytte miljøet.

I dette nettverket samles 22 forskergrupper med utfyllende fagkunnskap innen forskning på PFC. Nettverket arrangerer symposier, diskusjonsseminarer og kurs på doktorgradsnivå. Doktorgradsstudenter og forskere kan søke om utvekslingsstipendier for å få opplæring i utfyllende forskningsmetoder som ikke er tilgjengelige ved deres institusjoner. På denne måten kan nettverket bidra til overføring av kunnskap mellom nettverkspartnere og stimulere til felles forskningssøknader (f.eks. til felles europeiske eller andre internasjonale prosjekter).

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Ian Cousins, Stockholms universitet, Sverige

ian.cousins@itm.su.se

Varighet
2011-2013