Nordic Network for the Study of the Religious Roots of Europe

Dette forskernettverket undersøke dynamikken i dannelsen og omdannelsen av jødedommen, kristendommen og islam fra ca. 200 f.Kr. til 800 e.Kr.

For å forstå de tre religionene og hvordan de relateres til hverandre i dagens samfunn, er det nødvendig å utforske historien og røttene. Dette nettverket arbeider for å gi økt forståelse for dialoger, interaksjoner og konflikter mellom disse tre religionene.

Ved å undersøke de tre religionene og deres gjensidige forbindelser sett i et komparativt perspektiv kan man øke de teoretiske og empiriske fordelene ved komparative studier av jødedom og kristendom. Det kan kaste nytt lys ikke bare over islam, men også over kristendommen og judaismen.

Nettverket spesifiserer fire forskningsområder:

  • Formative elementer i fremveksten av religioner
  • Transformative prosesser i utviklingen av religioner
  • Interaksjon, dialog, polemikk, konkurranse mellom religionene og omvendelse fra en religion til en annen
  • Religion, samfunn, politikk og kultur
Fakta om prosjektet

Project number: 11120

Prosjektleder

Anders-Christian Lund jacobsen, Aarhus Universitet, Danmark

Varighet
2010-2011