Nordic Network in Biological Informatics

Nordic Network in Biological Informatics er et nettverk av nasjonale forskerskoler fra Finland, Norge og Sverige, som forener fire organisasjoner med nasjonalt ansvar for å tilby forskerutdanning og -opplæring og nasjonale ressurser til forskning.

Nettverkets hovedmål er å fremme samarbeid mellom nasjonale skoler i Norden for å:

  • øke bredden og dybden av ekspertise tilgjengelig for hver skole
  • fremme mobilitet og forskningssamarbeid
  • maksimere kvaliteten på doktorgrads- og forskerutdanningen som hver enkelt skole kan tilby

Skolene som inngår i nettverket er:

Fakta om prosjektet

Project number: 16060

Prosjektleder

Mark Johnson, Åbo Akademi, Finland

Varighet
2009-2011

Støtte

1.200.000 NOK