NordSoft - Nordic Network in Soft Matter Physics

Myk materie er bare nylig blitt anerkjent som et viktig arbeidsområde for fysikere. I mange land er det primært kjemikere (både innen syntetisk og fysisk kjemi) som har forsket på dette. Fysikere tilfører problemene på dette feltet andre ferdigheter og kan ofte skape forbindelser til mer generelle teorier og mellom disipliner. Det har utviklet seg flere sterke grupper på dette området i de nordiske landene, men i motsetning til de sterke nasjonale og internasjonale nettverkene mellom kjemikere på feltet er det liten direkte støtte for samarbeid mellom fysikere.

I dette nettkervet samarbeider omkring 150 eksperimentalfysikere og teoretikere. Midler som tillater effektiv delt bruk av utstyr og utveksling av ekspertise vil kunne styrke forskningssamarbeidet betydelig.

Mange av gruppene involvert i dette nettverket samarbeider aktivt med kjemikere på forskjellige felt, enten ved deres egne institusjoner eller andre steder. Det spesielle med dette nettverket er at det fører fysikermiljøene sammen, slik at unge forskere kan dra fordel av utvekslinger, møter og kurs som fokuserer på deres behov snarere enn på deres rolle som assistenter for det kjemiske miljøet. Selv om det fokuseres på fordelene som følger av en sterkere fysikkprofil innen myk materie, forventes det at alle fagområder vil samhandle der dette er naturlig.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Jon Otto Fossum, NTNU, Norge

jon.fossum@ntnu.no

Varighet
2010-2013