Nordic Network of African Childhood and Youth Research (NoNACYR)

Dette forskernettverket er et samarbeid mellom nordiske forskere og studenter som arbeider med de sosiale, kulturelle, økonomiske, politiske, epidemiologiske og demografiske realitetene i Afrika.

Nettverkets oppgave omfatter stimulering av tverrfaglig dialog om empiriske forskningsresultater, forskningssamarbeid og publikasjoner samt akademiske og strategiorienterte debatter om forskning på/om/med barn og unge i Afrika.

NoNACYR har som mål å:

  1. tilrettelegge for utveksling av forskningsresultater og informasjon om afrikanske barn og unge
  2. igangsette og stimulere til politisk debatt mellom nordiske akademikere og praktikere om temaer som påvirker trivsel for barn og unge i Afrika
  3. institusjonalisere forbindelser mellom forskere og studenter som arbeider med nordisk barndom og ungdom på den ene siden, og forskere og forskningsmiljøer som arbeider med afrikanske barn på den andre siden
Fakta om prosjektet

Project number: 40661

Prosjektleder

Tatek Abebe, NTNU, Norge

Varighet
2011-2014