Nordic Network of Kierkegaard Research

Dette nordiske forskernettverket er etablert i anledning 200-årsjubileet for Kierkegaards fødsel i 2013.

Mens de skandinaviske landene, særlig Danmark og Norge, lenge har spilt en ledende rolle på feltet, er det ikke gjort noen innsats for å samle forskere fra andre land og forskningstradisjoner til en felles dialog. Altfor ofte har hver enkelt forsker arbeidet relativt isolert.

Dette forskernettverket tar sikte på å løse dette problemet ved å invitere forskere fra de nordiske og baltiske landene til å sette forskningen sin inn i en større sammenheng, noe som vil kunne gi unike utdanningsmuligheter for unge forskningsstudenter.

Nettverket vil etablere et tidsskrift for den nordiske Kierkegaard-forskningen og vil gi unge forskere opplæring og hjelpe dem med å finne arbeid på feltet. Nettverket vil videre offentliggjøre en rekke andre forskningspublikasjoner som følge av de ulike konferansene og seminarene og fremme likestilling på feltet. På denne måten vil nettverket ha en langsiktig effekt på Kierkegaard-studier.

Som en del av 200-årsfeiringen av Kierkegaard vil nettverket ha en rekke arrangementer som fokuserer på Kierkegaards påvirkning på de ulike feltene: filosofi, teologi, religion, psykologi, litteratur, osv. Det vil bli etablert et ekte tverrfaglig forskningsmiljø som vil forme feltets utvikling på en positiv måte i mange år framover.

Fakta om prosjektet

Project number: 42661

Prosjektleder

Jon Stewart, Københavns universitet, Danmark

Varighet
2011-2014