Nordic Network of Narrative Studies

Det nordiske nettverket for narrative studier arbeider for å samle ulike deler av nordisk forskning på narrativ produksjon og bruk. Teoretisk kunnskap og tekstanalyse kombineres.

Narratologer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Estland samles i dette nettverket, med mål om å forene ulike kompetanseområder som litteraturkunnskap, kunststudier og medievitenskap, historie, semiotikk, psykologi og samfunnsvitenskap.

Ved å tilby narratologiske verktøy for problemformulering og beslutningsstøtte i forskjellige områder av samfunnslivet vil nettverket etablere tettere kontakt mellom akademia og samfunnet. Får å nå sine mål organiserer nettverket møter, workshops og konferanser.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Marina Grishakova, Tartu Ülikool - University of Tartu, Estland

marina.grisakova@ut.ee

Varighet
2008-2011