Nordic Network of Women in Physics (NorWiP)

Dette nettverket skal styrke rekruttering, utdanning og karrieremuligheter for nordiske kvinnelige studenter og unge forskere innenfor fysikk.

Nordic Network of Women in Physics (NorWiP) er et samarbeid mellom kvinnelige fysikere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Russland er også representert.

NorWiP fungerer som en paraplyorganisasjon for de nasjonale nettverkene av kvinnelige fysikere i de nordiske landene:

  • Netværk for Kvinder i Fysik in Denmark
  • Network of Women in Physics in Finland
  • Nettverk for Kvinner i Fysikk in Norway
  • Women in Physics in Sweden


Nettverket har som mål å:

  • utdanne, oppmuntre og engasjere kvinnelige doktorgradsstudenter og postdocs
  • gi studenter og unge forskere mulighet til å finne kvinnelige rådgivere, mentorer og forbilder innenfor sitt fagfelt
  • fremme utveksling av informasjon og erfaringer mellom kvinnelige fysikere, slik at de kan knytte kontakter i de nordiske landene
  • øke synligheten til nordiske kvinnelige fysikere og opprettholde en åpen database over kvinnelige fysikkforskere i de nordiske landene
  • identifisere kjønnsbarrierer for kvinnelige fysikeres karriere, og arbeide med å fjerne slike barrierer
  • legge til rette for internasjonale nettverk gjennom nettverksarbeid med organisasjoner over hele verden
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Dorte Norgaard-Madsen, Universitetet i Bergen, Norge

dorte.madsen@ift.uib.no

Varighet
2006-2010