Nordic Network on Political Ethics

Interessen for tverrfaglig forskning innenfor politisk etikk - det vil si, etiske problemer i politikk - er økende. Forskningen tar opp konseptuelle, normative og empiriske spørsmål og nyttiggjør fag som filosofi, politikk, økonomi og jus.

Eksempler på forskningsområder er klimaendringer og rettferdighet, demokrati og inklusjon, diskriminering, multikulturalisme og anerkjennelse, prioriteringer i helsevesenet, krig og internasjonale konflikter samt rike lands ansvar overfor fattige land.

  Det er i dag liten utveksling mellom forskjellige forskningsgrupper på dette feltet i Norden. En større grad av utveksling vil kunne styrke nordisk forskning på området. Nettverkets mål er derfor å:

  1. integrere den eksisterende nordiske forskningen i politisk etikk
  2. lette de tverrfaglige forskningskontaktene som arbeider innen filosofi og statsvitenskap (primært) og økonomi, jus og medisin (sekundært)
  3. øke kvaliteten på opplæringen for doktorstudenter i politisk etikk
  4. gjøre nordisk forskning på dette området mer synlig
  5. initiere internasjonalt konkurransedyktige forskningsprosjekter av høy kvalitet
  6. oppnå anerkjent status som Nordic Centre of Excellence (eller noe tilsvarende) innen fem år
  Fakta om prosjektet
  Prosjektleder

  Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet, Danmark

  lippert@ps.au.dk

  Varighet
  2009-2012