Nordic Network on Proteomics

Gjeldende verktøyer for proteomikk utgjør grunnlaget for biomedisinsk forskning og translasjonsforskning, og forventes å bli hovedverktøyet innen fremtidig molekylærmedisin. Instrumentering for forskning på proteomikk har derfor vært en stor investering for mange institusjoner de siste 5-10 årene.

Dette nettverket har som mål å:

  • ta initiativ til samarbeidsprosjekter
  • støtte utdanning av studenter innenfor avansert proteomikkforskning
  • legge til rette for metodeoverføring og støtte metodeutvikling
  • gjøre tungt finansierte forskningsinstrumenter tilgjengelige
  • øke rekrutteringsstudenter og postdoktorer mellom laboratorier
  • danne grunnlaget for annen ekstern finansiering (for eksempel ERASMUS og andre EU-programmer)
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Kari Espolin Fladmark, Universitetet i Bergen, Norge

kari.fladmark@pki.uib.no

Varighet
2006-2010