Nordic Network on Species Range Dynamics (NORA)

Dette nettverket skal øke samarbeidet mellom nordiske forskningsgrupper som studerer plantearters respons på klimaendringer, og knytte disse gruppene til ledende europeiske forskningsmiljøer.

Nettverket legger til rette for samhandling mellom de involverte forskerne, stimulerer til utveksling av postdocs og PhD-studenter, og støtter forskerutdanning innenfor det voksende feltet klimaendringsøkologi.

NORAs vitenskapelige mål er å:

  • beskrive fordelingen av viktige arter
  • sammenlikne nåværende mønstre med historiske opptegnelser
  • identifisere de viktigste begrensende abiotiske faktorene
  • analysere livshistorien til nøkkelarter, biotiske interaksjoner og økofysiologiske faktorer
  • modellere fordelinger av biotiske og abiotiske faktorer

Nettverket kopler sammen komplementære forskningsgrupper fra ett baltisk og tre nordiske land, og samarbeider dessuten med sentrale forskningsmiljøer i Spania og Tyskland.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johannes Kollmann, Københavns universitet, Danmark

jok@life.ku.dk

Varighet
2009-2011