Social Entrepreneurship Research Network for the Nordic Countries (SERNOC)

Dette nettverket arbeider for å styrke kunnskapen om og forståelsen av sosialt entreprenørskap i Norden.

Forskning og undervisning på feltet sosialt entreprenørskap er i betydelig vekst. I de nordiske landene ser vi at staten trekker seg tilbake fra en dominerende rolle i den klassiske ytelsen av velferdstjenester, og sosialt entreprenørskap og sosiale foretak har dermed fått stadig større oppmerksomhet de siste årene.

Lokalsamfunnet og sivilsamfunnet utvikler gradvis sitt sosiale ansvar til nye engasjerende former for medborgerskap og samfunnsøkonomier, og samfunnets medlemmer gjenoppdager selvhjelp og deltakelse som strategier i hverdagslivet.

Sosialt entreprenørskap har evnen til å skape betydelig sosial, økonomisk og samfunnsmessig verdi på flere områder og spare velferdsstaten penger ved å ansette mennesker som ellers ville motta sosialstøtte.

Gjennom å styrke et internasjonalt samarbeid mellom forskere, lærere, organisasjoner, entreprenører, taktiske planleggere og samfunnsborgere vil dette nettverket fremme forskeropplæring og organisere en tverrfaglig doktorgradsskole for sosialt entreprenørskap.

Fakta om prosjektet

Project number: 33280

Prosjektleder

Linda Andersen, Roskilde Universitet, Danmark

Varighet
2010-2012