Nordic OSS Researchers Network

Offentlige og kommersielle organisasjoner i Europa vurderer i økende grad de potensielle fordelene ved programvare fra åpne kilder (Open Source software, forkortet OSS) og åpne standarder. Begrunnelsen er uten unntak å redusere kostnadene, øke åpenheten og forbedre bærekraftigheten.

De nordiske landene var sterke pådrivere i de tidlige fasene av utviklingen av OSS-fenomenet da Linux og MySQL viste seg å være vellykket som programvare bygd på OSS-prinsippene. Etter at den såkalte Professional Open Source kom, har det vært et oppsving i forskningsktiviteten på bedrifts- og internasjonalt nivå i de nordiske landene.

Den femte internasjonale konferansen om OSS-systemer ble avholdt i Sverige i 2009. Et spesialarrangement her bestod i å bringe sammen nordiske forskere for å diskutere et samarbeid om forskning og opplæring i OSS. Dette viser hvor viktig de involverte gruppene mener det er å utvikle en spesifikt nordisk agenda i OSS.

Nettverket arbeider for å styrke de tverrfaglige innspillene til forskningsarbeidet, og få et nordisk perspektiv på utviklingen i OSS, både med hensyn til forskningsresultater og gjennombrudd for OSS i de nordiske landene. Nettverket vil også etablere et forum der man kan vurdere potensielle og faktiske muligheter for ytterligere samarbeid.

Nettverkets konkrete mål er å:

  • styrke aktiviteten mellom de involverte gruppene ved å øke antall felles publikasjoner og forskningssøknader
  • øke OSS-profilen i nordiske bedrifter
  • utvikle grunnlaget for pågående doktorkonsortier i OSS
  • representere det nordiske perspektivet på OSS-konferascer og seminarer
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Björn Lundell, Högskolan i Skövde, Sverige

bjorn.lundell@his.se

Varighet
2009-2012