Nordic PharmacoEpidemiological Network - NorPEN

NorPEN har som mål å skape et sterkt miljø for populasjonsbasert og sammenlignende forskning på tvers av landegrensene innenfor farmakoepidemiologi, og på den måten fremme sikrere og mer effektive medisiner og medisinbruk i et folkehelseperspektiv.

NorPEn har disse målene:

  • å dokumentere, legge til rette for og fremme nordiske forskningsinitiativer innen farmakoepidemiologi
  • å heve kvaliteten på forskning og metodeutvikling innenfor farmakoepidemiologi i de nordiske landene
  • å skape et interaktivt forum for PhD-studenter og veiledere for flere forskningsområder innenfor farmakoepidemiologien
Fakta om prosjektet

Project number: 16723

Prosjektleder

Max Petzold, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV)

Varighet
2009-2011