Nordic Pragmatism Network (NPN)

Dette nettverket arbeider for å muliggjøre utveksling og samarbeid mellom forskere som arbeider med pragmatiske emner i de nordiske landene, og for å fremme det nordiske bidraget til faglig standard og kreativt arbeid innen filosofisk pragmatisme.

Til tross for den brede interessen for pragmatisme og dens popularitet blant filosofer og vitenskapsfolk i forskjellige nordiske land, er det ingen samlet nordisk forskerutdanning på feltet.

Nettverket består av deltakere fra alle de nordisk landene, med hovedmålet å øke studentmobilitet innenfor det nordiske området. Prosjektet arbeider også for at deltakerne sammen med forskerpraktikanter skal kunne danne nordiske forskergrupper innenfor ulike emner, og for å etablere mer permanente internasjonale forbindelser med andre forskergrupper og nettverk i Europa og andre steder, som kan danne sammenslutninger for deltakelse i bredere europeiske utfordringer.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sami Pihlström, Helsingfors universitet, Finland

sami.pihlstrom@helsinki.fi

Varighet
2010-2012