Nordic Research Network for Sound Studies

Forskerne i dette nettverket har i ulike former deltatt i oppbyggingen av feltet lydstudier i Norden og internasjonalt gjennom konferanseartikler, publikasjoner og forskningsprosjekter. Målet med nettverket er å samle disse svært ulike tilnærmingene til lydstudier for å få i gang en tverrfaglig dialog.

I løpet av de siste 10–15 årene har interessen for lydaspekter ved menneskenes liv økt innenfor de humanistiske fagene både i Norden og i resten av verden.

Dette kan på ingen måte sies å utgjøre en sammenhengende helhet av lydstudier. Snarere består det som kan betegnes som lydstudier eller auditiv kultur, i hovedsak av delfagområder knyttet til mer tradisjonelle avdelinger som musikkvitenskap, media, kunsthistorie, kulturstudier, arkitektur, urbane studier, antropologi osv.

Selv om disse delfagområdene lever sine egne auditive liv og bidrar med viktig forskning, er det et tilbakevendende behov for samarbeid for å utvikle et felles ståsted når det gjelder metoder, vokabular, teorier og historier om auditiv kultur.

Fakta om prosjektet

Project number: 45023

Prosjektleder

Erik Granly Jensen, Syddansk universitet, Danmark

Varighet
2011-2014