Nordic Research Network on Animal Genetic Resources in the Adaptation to Climate Change

Nettverket bidrar i utviklingen av en nordisk kunnskapsbase som kan danne grunnlaget for politikkutforming om hvordan dyregenetiske ressurser bevares, brukes og undersøkelses i forhold til tilpasning til klimaendringene og drivhusgassreduksjon.

For å øke bærekraftighet i dyreproduksjon og sikre matvareforsyningen mot klimaendringenes effekter, er det nødvendig å øke tilgangen på et bredt mangfold av dyregenetiske ressurser.

Husdyrgenetiske ressurser for mat og landbruk har enda ikke blitt fullstendig integrert i de strategiene som finnes på dette området i dag, selv om husdyrproduksjon både bidrar til klimaendringene og blir påvirket av dem.

Nettverket vil samle eksisterende kunnskap om klimaendringenes påvirkning på primærindustriene, spesielt de nordiske landbruksøkosystemene og husdyrproduksjonen.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Theo Meuwissen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norge

Varighet
2011-2013