Nordic Research Training Course on Methods in Human Rights Research

Dette kurset tar sikte på å styrke bevisstheten om og kapasiteten til å anvende ulike metoder i menneskerettighetsforskning. Målet er å forbedre den vitenskapelige kvaliteten på menneskerettighetsforskningen i Norden ved å tilby et forum hvor doktorgradsstipendiatene kan reflektere kritisk over egne arbeidsmetoder.

Ledende forskere fra nordiske, europeiske og afrikanske universiteter vil ta opp ulike metoder og tilnærminger som de har anvendt i sin egen forskning, herunder tverrfaglige, komparative, sosio-juridiske og antropologiske tilnærminger. I tillegg vil forskerens rolle bli analysert i en samling om etiske perspektiver på menneskerettighetsforskning og -praksis.

I tillegg til forelesninger av eksperter vil kurset være sammensatt av seminarsamlinger der doktorgradsstipendiatene kan presentere metodiske kapitler fra sine doktorgradsprosjekter for diskusjon og kommentarer fra fakultetsmedlemmer og andre doktorgradsstipendiater.

Kurset er rettet mot doktorgradsstipendiater og unge forskere fra alle nordiske land (noen plasser vil være forbeholdt baltiske og afrikanske forskere).

Kurset er basert på et langsiktig samarbeid mellom:

Siden 2002 er dette samarbeidet ytterligere tilrettelagt av det nordiske nettverket "Nordic Network on Human Rights Research", som koordineres i fellesskap av instituttene i Oslo og Åbo.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi, Finland

elina.pirjatanniemi@abo.fi

Varighet
2011-2012