Nordic Researcher Network on Trust in and between Organizations

Dette nettverket bygger videre på det nordiske grunnlaget for tillit, for å utvikle nye redskaper for å formalisere tilliten, slik at man bedre kan takle samarbeidsproblemer og øke gjensidig forståelse.

Interesse for forskning på organisasjonstillit har eksplodert i løpet av de siste 20 årene. Forretningsmiljøer endres, og tillit og samarbeid mellom organisasjoner blir mer sentralt.

I de nordiske landene er vi er stolte av våre samarbeidsevner, likeverdet mellom ledere og underordnede, og vi har en annerledes avtalekultur sammenlignet med både Storbritannia, USA, Frankrike og Sør-Europa.

Dette nettverket fokuserer på dynamiske prosesser og engasjerer doktorgradsstudenter i utviklingen av tre relaterte emner:

  • utvikling av personlig tillit mellom aktører i organisasjoner
  • institusjonalisering og formalisering av tillit
  • tillit og lederskap i en nordisk kontekst
Fakta om prosjektet

Project number: 27160

Prosjektleder

Lars Fuglsang, Roskilde Universitet, Danmark

Varighet
2010-2013