Nordic seagrass ecosystems

Forskernettverket Nordic Seagrass Network arrangerer forskerkurs for å rette fokus mot forskerutdanningen på sjøgrasenger - et av de de vanligste, mest produktive og varierte marine økosystemene i verden.

Sjøgras er tungt påvirket av menneskelig virksomhet og klimaendringer. Omtrent 20 % av verdens sjøgras har gått tapt de siste 10 årene.

De nordiske landene har forskningstradisjoner som går tilbake til 1870 på dette feltet, og har også noen av de mest omfattende datasettene og de lengste tidsseriene for Zostera marina (ålegras). De nordiske landene representerer forskjellige, men svært utfyllende, forskningstradisjoner og ekspertise innenfor dette feltet.

Det NordForsk-støttede forskernettverket Nordic Seagrass Network samler grupper av sjøgrasforskere fra Finland, Sverige, Norge, Danmark og Estland, med hovedmål er å forene innsatsen for å forstå og beskytte de verdifulle ressursen som sjørgasengene representerer.

Utdanningssystemet i dag gir ikke oppmerksomhet til sjøgrasøkologi, og doktorgradsprogrammer er praktisk talt fraværende, noe dette nettverket ser som en flaskehals for en vellykket utvikling av dette forskningsfeltet i Norden.

Dette forskerkurset dekker tre hovedemner:

  1. Sjøgrasets utbredelse og vekst
  2. Sediment-biogeokjemi og næringsstoffsyklus
  3. Biodiversitet og trofisk interaksjon.

   Hovedmålene er å:

   • gi studentene innsikt i de nåværende forskningsaktivitetene på området sjøgrasets økosystemøkologi
   • gi et holistisk metodologisk rammeverk gjennom demonstrasjon av de mange verktøyene som er tilgjengelige for sjøgrasforskning, fra feltteknikker til statistisk modellering
   • gi deltakerne mulighet til å samhandle med og lære av ledende forskere på de forskjellige feltene innenfor sjøgrasforskning
   • motivere studentene til å bli profesjonelle forskere ved å delta i Nordic Seagrass Network
   Fakta om prosjektet
   Prosjektleder

   Marianne Holmer, Syddansk Universitet, Danmark

   holmer@biology.sdu.dk

   Varighet
   2011