Nordic Seagrass Network (NSN)

Nordic Seagrass Network fokuserer på sjøgrasenger - et av de de vanligste, mest produktive og varierte marine økosystemene i verden.

Sjøgressenger er et av de viktigste marine økosystemene. Som følge av menneskelige aktiviteter har 20 % av sjøgressartene forsvunnet på 10 år. Det kreves store og felles anstrengelser hvis vi skal forstå og verne sjøgressartene.

De nordiske landene har forskningstradisjoner som går tilbake til 1870 på dette feltet, og har også noen av de mest omfattende datasettene og de lengste tidsseriene for Zostera marina (ålegras). De nordiske landene representerer forskjellige, men svært utfyllende, forskningstradisjoner og ekspertise innenfor dette feltet.

Forskningen drives hovedsakelig på nasjonalt nivå, og sjøgressøkologi får lite oppmerksomhet i utdanningssystemene i Norden. Dette er et betydelig problem for en vellykket utvikling av sjøgressforskning i regionen.

Nordic Seagrass Network (NSN) har som mål å:

  1. øke vår forståelse av sjøgressøkosystemer i en større sammenheng
  2. lette utveksling av idéer og metodologier
  3. øke mengden og kvaliteten på forskningsopplæringen
  4. stimulere til samarbeid som middel til å løse komplekse økologiske problemer.

NSN skal organisere workshops og et forskerkurs i sjøgressøkologi, samt publisere vitenskapelige avhandlinger og populærvitenskapelige artikler.

Nettverket arbeider for å samordne forskning, undervisning og studentutveksling, og produsere forskningsresultater som kan bidra til vår forståelse og dermed forvaltning av kystfarvann på regionalt og globalt nivå.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Christoffer Boström, Åbo Akademi, Finland

cbostrom@abo.fi

Varighet
2010-2012