Nordic TEM network - NorTEMnet

Transmisjonselektronmikroskopi (TEM) er et kraftig og unikt verktøy for visualisering og undersøkelse av materialer ned til atomnivå. Informasjonen som fremskaffes med TEM, får stadig større betydning og blir i økende grad verdsatt av det bredere forskningssamfunnet innenfor de fysiske vitenskapene.

Den store variasjonen av analysemåter og -signaler som er tilgjengelige i moderne TEM gir en fleksibilitet og en kompleksitet som på mange måter kan sammenlignes med synkrotronstråler og andre storskala laboratorieanlegg. Fremskritt i instrumentering som aberrasjonskorrigering og monokromering av elektronstrålen gir et vell av nye muligheter for grunnleggende og anvendte materialstudier.

For å oppnå dette, går de viktigste TEM-miljøene i de nordiske landene sammen for å dele kompetanse, utvikle ideer og bedre opplæringen.

Dette nettverket av nordiske laboratorier innenfor avansert TEM omfatter forskerutveksling, opplæring og workshops. Denne samhandlingen vil kunne bidra til et godt fundament for deltakelse i nordiske grupper i fremtiden, med tanke på vitenskapelig suksess, rekruttering og deltakelse i programmer og prosjekter på europeisk nivå.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Randi Holmestad, NTNU, Norge

randi.holmestad@ntnu.no

Varighet
2010-2013