Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning (NNMF)

Nettverket NNMF har som mål å etablere et permanent nordisk nettverk som skal fremme og styrke morsmålsdidaktisk forskning gjennom å initiere og arrangere nordiske og internasjonale forskerkurs.

NNMF er et samarbeidsprosjekt mellom tre nasjonale og to internasjonale nettverk:

  • Svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
  • Netværk for forskning i danskfagenes didaktik
  • Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF)
  • Mother Tongue Education Network (IMEN)
  • Nordfag (Morsmålsfagene i Norden i komparativt perspektiv)

Nettverket skal initiere og skape kontakt på tvers av fag- og landegrenser. Målet er å bli en viktig aktør i internasjonal morsmålsdidaktisk forskning samt å bidra til økt forskningssamarbeid innad i Norden på bestemte forskningsområder der NNMF allerede har høy kompetanse.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo, Norge

sigmund.ongstad@lu.hio.no

Varighet
2008-2011