Nordisk Netværk for Tysk Idealisme

NNGI er et nordisk forskningssamarbeid som arbeider for å fremme vitenskapelige studier av klassisk tysk filosofi.

Nettverket vil blant annet studere hvordan tysk idealisme har påvirket moderne filosofi. De vil utforske relevansen av klassisk tysk filosofi i dag, med sikte på å utvikle nye og interessante retninger innenfor dette forskningsfeltet.

NNGIs hovedfokus er å undersøke begrepet "Geist"/"spirit"/ånd, utviklet av filosofer som Kant, Fichte, Schelling, Hegel og Kierkegaard.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anders Moe Rasmussen, Aarhus universitet, Danmark

filamr@hum.au.dk

Varighet
2009-2011