Nordita School in Theoretical Particle Physics

På dette kurset drøftes de viktigste utviklingstrekkene i teoretisk partikkelfysikk: først ved å gi den nødvendige bakgrunnen og deretter ved nærmere diskusjon. Det gir en global oversikt over hva som skjer i teoretisk partikkelfysikk og sørger for tekniske verktøy for videre utvikling. Også mastergradsstudenter i partikkelfysikk kan ha stort utbytte av å delta.

Kurset består av 11 dager med effektiv undervisning. Kurset omfatter både de mest teoretiske delene av feltet og strengteori og de som er knyttet til standardmodellen, med fysikk utover standardmodellen og med kosmologi.

Programmet omfatter forelesninger i:

 1. Innføring i strenger og D-braner (5 timer)
 2. Standardmodell (2 timer)
 3. Fysikk utover standardmodellen (6 timer)
 4. Kosmologi (4 timer)
 5. Anomalier og ikke-avvikende deler av feltteori (5 timer)
 6. Grunnleggende AdS/CFT (4 timer)
 7. Nøytrino- og aksionfysikk (3 timer)
 8. Supersymmetriske brudd- og overgangsmekanismer (4 timer)
 9. Anvendelser av AdS/CFT (3 timer)
 10. Firedimensjonale sorte hull (6 timer)
 11. Forsøkssøk etter kvantegravitasjon (2 timer)
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Troels Harmark, KTH-Royal Institute of Technology/NORDITA, Sverige

harmark@nordita.org

Varighet
2011-2012