NordLearn - Nordic Centre for Research on Learning and Media

NordLearn er et nettverk som skal etablere samarbeid mellom fire nordiske forskningsinstitusjoner på feltet læring og medier.

Feltet læringsforskning er et tverrfaglig felt som involverer en rekke ulike fagdisipliner, blant annet pedagogikk, psykologi, medievitenskap og teknologi.

Fire forskningssentre er involvert i nettverket:

Disse enhetene samarbeider på en jevnlig basis. Anslagsvis 70-80 doktorgradsstudenter er kontinuerlig under opplæring i disse gruppene, og koordinering av kurs og veiledning forventes å øke effektiviteten og føre til et mer fruktbart miljø for forskning og opplæring.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Roger Säljö, Göteborgs universitet, Sverige

roger.saljo@ped.gu.se

Varighet
2009-2011

Støtte

1.200.000 NOK