NordLing 1.5

NordLing 1.5 bygger på det opprinnelige NordLing-nettverket av nasjonale forskningsskoler, og fokuserer på å styrke spesielle språkstudier konseptuelt og sikre dem institusjonelt.

Nettverket arbeider for å styrke og øke det institusjonelle samarbeidet innenfor flere undervisningstemaer. NordLing 1.5 tilbyr støtte lærere som tilbringer korte perioder på en annen deltakende institusjon, og delstøtte til bruk av IT-teknologier på nettverksarrangementer.

Hovedfokuset er å fortsette NordLing-tradisjonen med å tilby reisestipender til studenter og oppfordre til institusjonelt samarbeid.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Dennis Day, Syddansk Universitet, Danmark

dennis.day@language.sdu.dk

Varighet
2009-2010