NordSIR: Nordic network for Stable Isotope Research

NordSIR-nettverket knytter sammen nordiske og baltiske forskerne som bruker stabile isotoper på det miljørelaterte og anvendte feltet, for å styrke samarbeidet og overføringen av fagkunnskap mellom laboratorier.

Stabile isotoper tilbyr kraftige verktøy for et flerfaglig studium av biogeokjemi og global klimaendring i naturlige og styrte økosystemer, og gir større innsikt enn klassiske metodologier. Disse verktøyene kan knytte sammen botanikere, mikrobiologer, skogforskere og andre økologer på en tverrfaglig måte på samme vis som molekylærbiologien har forenet de biologiske vitenskapene.

Nettverkets aktiviteter omfatter nordiske møter, nasjonale møter, opplæringsseminarer, kortsiktige laboratoriebesøk, nettsider for interaktive nettverk og laboratorie- og ekspertisekataloger. Emnene på møtene dekker alle viktige felt med applikasjon av isotoper i miljøvitenskapene.

Produsenter av isotoputstyr får anledning til å presentere sine siste produkter og gi praktisk informasjon i et bredere forum, som er åpent for forskerstudenter, postdoc-stipendiater, seniorforskere og teknisk personale.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Marja Tiirola, University of Jyväskylä - Jyväskylän Yliopisto, Finland

Varighet
2010-2013