Nordvulk summer school on Tephra studies

Denne nordiske forskningssommerskolen i geovitenskap fokuserer på tefrastudier, inkludert:

  1. tefragenerering
  2. vulkanske skysøyler og tefraspredning
  3. anvendelse av tefra for å studere enkeltutbrudd, utbruddshistorie og magmatisk utvikling av vulkanske systemer
  4. tefrokronologi, bruk av tefra som tidsparallelle markørhorisonter eller isokroner.

Formålet med kurset er å:

  • oppnå bedre forståelse av overgangen fra magma til tefra under ulike ytre forhold, ved å utforske fysikken ved fragmenteringsmekanismer i ulike magmatyper og vulkansk aktivitet.
  • utforske fysikken i vulkanske skysøyler og se på ulike modeller som brukes i tefrastudier. Disse omfatter modeller som sporer distribusjon og spredning av tefra, modeller som brukes til å anslå størrelsen på vulkanutbrudd fra direkte observasjoner (f. eks. satellittbilder) og andre, basert på feltmålinger (ved hjelp av isopach- og isoplett-kart).
  • bruke de unike mulighetene til feltdemonstrasjoner av ulike typer av tefranedfall som er funnet sør på Island, til å få bedre forståelse av eksplosive utbrudd og produktene av disse. Tefranedfall som varierer fra svært kiselholdig plinisk nedfall, f.eks. de store markørtefralagene fra vulkanen Hekla, til mellomliggende nedfall, slik som Eyjafjallajökull-tefraen i 2010, og freatomagmatisk basaltisk tefranedfall fra den islagte Katla-vulkanen, er lett tilgjengelige. Ved å se på nedfallstypen, spredning og egenskaper er det mulig å lære mye om atferden og utviklingen av utbruddet som forårsaker det.
  • samle det aller siste av kunnskap og fremskritt innen anvendelse av tefra som tidsparallelle markørhorisonter i terrestriske, lakustrine, marine og glasiale miljøer. Tefrokronologi utvikler seg raskt og nye teknikker for påvisning og identifikasjon av tefra er under utvikling.
  • markere 100-årsdagen for avdøde professor Sigurdur Thorarinsson som utviklet de grunnleggende prinsippene for tefrokronologi.
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bergrun Oladottir, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

bergrun@hi.is

Varighet
2011-2012