NORIA-net Arctic

NORIA-net Arctic er et forberedende arbejde, der har vurderet potentialet for at opnå merværdi ved et stort fællesnordisk forskningsinitiativ – et initiativ, der skal respondere på de samfundsmæssige udfordringer og nye muligheder, som den arktiske region står over for.
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sven Stafström, Swedish Research Council

Varighet
2012-2013

Arktis faktaark 2013_forside