NORIA-net om nordiske språk, språkkulturer og kommunikasjon

NORIA-nettet skal kartlegge viktige forskningsområder innenfor feltet nordiske språk, språkkulturer og kommunikasjon i de fem nordiske landene.

Mål

Ekspertgruppen har gjennom flere rapporter redegjort for at det er merverdi ved samarbeid og konsolidering av forskningsinnsatser. På bakgrunn av disse rapportene har NordForsk forfattet et preliminært programforslag, som danner bakgrunn for samtaler om medfinansiering fra de nordiske landene.

Programforslaget peker på både felles styrke og kunnskapsgap innenfor områdene språk, språkkulturer og kommunikasjon i Norden. Forskningsinfrastruktur, samt språkteknologi, utdanning og kunnskapsflyt er sentrale komponenter, og den internasjonale dimensjonen er også vektlagt.

Ekspertene i NORIA-nettet er nominert av forskningsfinansiørene i de nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Grønland og Færøyene) samt Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS). NORIA-nettet er ledet av professor Gudrun Nordal.

Prosess

NordForsk vil på bakgrunn av denne ekspertgruppens bidrag undersøke om det er interesse i de nordiske landene (forskningsråd, fond m.m.) for å gå sammen om et fellesnordisk program på dette området. Interessenter møtes i 2016 for å drøfte dette.

Kontaktperson
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Guðrún Nordal
Professor, Háskóli íslands/University of Iceland

Varighet
2012-2016