Evaluering av nordisk medlemsskap i ESRF inkl. NORDSYNC

For å forbedre vitenskapelig effekt og kostnadseffektivitet, har NRIN igangsatt en evaluering av nordisk engasjement og medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer.

En evaluering av NORDSYNC og den nordiske medlemskap i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) har blitt utført.

Hovedfunnene er at ESRF har vært svært relevant for sterke forskningsmiljøer og at NORDSYNC-medlemskapet har lykkes i å få til et sterkt engasjement av ledende forskergrupper i de nordiske landene.

Last ned rapporten her