NorIMM: Nordic Infrastructure for Mouse Models

NorIMM arbeider med musemodeller og bruken av dem i biomedisinsk forskning.

Forskernettverket NorIMM er en fortsettelse av "Nordic Infrastructure for Mouse Models", et nettverk innen forskningsinfrastruktur. Det ble etablert i 2008 for å forbedre kommunikasjonen mellom eksisterende infrastruktur for generering og fenotyping av genmodifisert mus i de nordiske landene, og for å øke bidraget til og deltakelsen i Infrafrontier.

Bruken av musemodeller er økende, og nye metoder er under utvikling. Deltakerne i de ulike nordiske landene vil gi ekspertise i spesifikke teknologier, særlig innen analyse av musemodeller, som ofte er svært utfordrende og tidkrevende. Modellene som genereres kan brukes i flere forskjellige forskningsprosjekter, og antall samarbeidsstudier er markert økende.

Nordisk samarbeid er sentralt for å kunne støtte opp under internasjonalt konkurransedyktig forskning på sykdomsmodeller for forståelse av genfunksjoner, og for å utvikle nye terapeutiske tilnærminger. Nettverket legger vekt på å fortsette og utvide samarbeidet med industrien, og planlegger å knytte til seg flere relevante europeiske partnere.

Deltakerne i nettverket dekker overlappende aspekter innenfor tumorbiologi, angiogenese, cellesignalering, biologien i ekstracellulære matriser, respons på hypoksi og utviklingsbiologi. Nettverket har som mål å arrangere årlige workshops og kurs, og et stort symposium annethvert år.

Fakta om prosjektet

Project number: 69005

Prosjektleder

Taina Pihlajaniemi, University of Oulu – Oulun Yliopisto, Finland

teija.luoto@oulu.fi

Varighet
2014-2017