NORSED: Nordic Science Education Network

Dette nettverket vil fremme forskning og forskeropplæring innenfor vitenskapsutdanningen i Norden og utvikle forskning med en genuin nordisk profil som pleier kulturelle spørsmål med relevans for våre skolesystemer og utdanningstradisjoner.

Forskning på real- og naturvitenskapelig utdanning studerer undervisning og læring av real- og naturvitenskaper i bred forstand. Den støtter seg på naturvitenskapene selv, samt på pedagogikk, psykologi, antropologi, sosiologi og filosofi. Forskningen undersøker undervisningsmetoder og -ressurser, vitenskapelig kunnskaps karakter og historie, hvordan studenter lærer og hva som motiverer dem til å lære, rekruttering, unge menneskers holdninger til vitenskap og forskere, og hvordan lærerutdanningen kan forbedres for å øke elevenes læring og motivasjon.

Forskningen dekker også de bredere målene for utdanning, som hvordan vitenskapelig utdanning kan bidra til bærekraftig utvikling, og hvordan vitenskap kan utgjøre en viktig komponent av samfunnsdeltakelsen i et demokratisk perspektiv.

De nordiske land har hatt en rask vekst i antall forskere og doktorgradsstudenter på området vitenskapsutdanning. Mange av dem befinner seg imidlertid i små forskergrupper og arbeider med et bredt forskningsfokus, perspektiver og forskningsmetodologi.

Dette nettverket vil arrangere forskeropplæringskurs for doktorgradsstudenter og workshops for studenter og forskere på nordisk nivå. Doktorgradsstudenter får også mulighet til å oppholde seg i en forskningsgruppe i et annet land for en lengre periode.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Berit Bungum, NTNU, Norge

berit.bungum@ntnu.no

Varighet
2010-2013