Nuclear Orphan hormone Receptors in Disease and Gene-regulatory Networks (NORGEN)

NORGEN arbeider for å øke kunnskapen om grunnleggende mekanismer som ligger bak signaliseringen for nukleære hormonreseptorer. Dette kan øke vår forståelse av den genetiske og fysiologiske reguleringen som ligger bak utviklingen av stoffskiftesykdommer, kroniske betennelsessykdommer og kreft.

NORGEN er et nettverk av nasjonale sentre for fremragende forskning . Nettverket vil utnytte de nye mulighetene som oppstår som en følge av den høye kompetansen i nordiske forskningsgrupper, for på den måten å synliggjøre nordisk forskning.

Forskere innenfor en rekke disipliner både i grunnforskning og klinisk forskning deltar, som gir en tverrfaglig tilnærming mellom områdene  human genetikk, cellebiologi, molekylærbiologi, human og komparativ fysiologi, endokrinologi og bioinformatikk. Nettverket bruker de aller nyeste teknologiske plattformene.

NORGEN legger vekt på integrert kommunikasjon mellom akademiske grupper, og også mellom akademia og industri i Norden.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet, Sverige

jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se

Varighet
2008-2011