Observational Stellar Astrophysics in the Era of Gaia and Kepler Space Missions

Målet med dette kurset er å gi oppdatert kunnskap om hvordan man skal observere og tolke stjernespektra og pulseringer, ved å gjøre egne observasjoner, tolke eksisterende observasjoner og foreta teoretisk modellering.

To store European Space Agency-prosjekter bli gjennomført i løpet av det neste tiåret:

  • Kepler-prosjektet, som allerede pågår, skal foreta undersøkelser av stjernenes astroseismologi og lete etter eksoplaneter
  • Gaia-prosjektet lanseres i 2013, for astrometri og spektral klassifisering av milliarder av stjerner i galaksen vår.

Mange nordiske og baltiske grupper er allerede engasjert i disse prosjektene, og det er svært viktig å gi unge forskere opplæring slik at de kan delta i arbeidet med disse romferdene.

Kurset skal gi opplæring i metoder for undersøkelse av stjernenes viktigste atmosfæriske parametre, den detaljerte kjemiske sammensetningen, astroseismologi og leting etter eksoplaneter. Observasjonsteknikker og gjennomføring av egne observasjoner vil bli høyest prioritert.

Det vil bli undervist i både fotometriske og spektroskopiske observasjonsteknikker, og disse vil bli prøvd ut ved teleskoper. Fire teleskoper med moderne detektorer vil være tilgjengelige, to ved Moletai-observatoriet i Litauen og to på Kanariøyene ved fjernstyring: Nordisk Optisk Teleskop på La Palma og SONG-teleskopet (for første gang) ved Teide-observatoriet, samt datasett fra Kepler-romferden.

Kurset rettes mot studenter i de første årene av doktorgradsstudiene, og består av foredrag av internasjonalt ledende forskere, observasjoner, øvelser og oppgaver basert hovedsakelig på egne observasjoner.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Grazina Tautvaisiene, Vilnius University, Litauen

grazina.tautvaisiene@tfai.vu.lt

Varighet
2011-2012