Reduksjon av luktutslipp gjennom optimalisering av en ikke-termisk plasmaluftrenser

Storskala svineproduksjon er en viktig årsak til luktplager i lokalmiljøet og er også forbundet med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Dette prosjektet arbeider med å utvikle og optimalisere en luftrenser basert på bruk av høy spenning på en strøm av kontaminert luft.

Påvirkning på miljøet av svineproduksjon er akutt i områder med høyt husdyrhold. Dette forventes å spre seg ytterligere, på grunn av et økt globalt matvarebehov.

For å motvirke denne trenden er det av generell interesse å utvikle renseteknologier. Slike teknologier må være både effektive og økonomisk oppnåelige for bøndene.

Dette prosjektet har som mål å utvikle og optimalisere en luftrenser basert på bruk av høy spenning på en strøm av kontaminert luft.

Som et første trinn vil det bli utført en dedikert PhD-studie for å karakterisere luftrenseren når det gjelder fjerning av luktkomponenter i ventilasjonsluft fra grisefjøs. PhD-prosjektet innebærer bruk av avanserte kjemiske metoder for å analysere effekten av luftrenseren på luktkomponentene.

Som følge av prosjektet forventes det at en ny type effektiv luftrenser med lave driftskostnader vil bli tilgjengelig. Resultatene vil også være svært relevante for bruk av luftrensere i forskjellige bransjer.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Jon Are Beukes, Applied Plasma Physics AS

beukes@app.no

PhD-student: Kristin Barkve Andersen

Bedrift: Applied Plasma Physics AS, Norge

Universitet: Aarhus Universitet, Danmark

Varighet
2009-2012