Perma-Nordnet

Forskernettverket Perma-Nordnet vil innta en viktig rolle innenfor forskning på permafrost, og tar for seg forholdet mellom termiske, biogeokjemiske og hydrologiske prosesser. Nettverkets oppgave er å sette i gang og katalysere dette arbeidet, og å bygge opp, videreutvikle og strømlinjeforme eksisterende samarbeid mellom nettverkets medlemmer.

Permafrost eller permanent tele er et viktig element i jordas kryosfære, som også omfatter isbreer og snø. Permafrost er definert som jord som er permanent frosset i minst to år på rad.

Tele vil bli og har tidligere vært påvirket av klimaendringer i perioder fra tiår til århundrer. Permafrost som tiner kan lokalt øke geofarene, spesielt i fjellene langs vestkysten av Norge, og utløse endringer i de hydrologiske og biologiske syklusene. Permafrost som tiner har også potensial til å forsterke klimaendringene gjennom økt utslipp av metan og karbondioksid fra mikrobiell nedbrytning av tidligere frossent organisk materiale.

I Norden er det mangel på samordning og kunnskapsoverføring på dette feltet, spesielt i forbindelse med numerisk modellering av termiske og hydrologiske prosesser knyttet til tele. Perma-Nordnet vil bidra til å sette i gang og katalysere dette arbeidet, og bygge opp, videreutvikle og strømlinjeforme det eksisterende samarbeid mellom nettverkets medlemmer.

Det sentrale virkemidlet vil være kurs på doktorgradsnivå og arbeidsgrupper der både etablerte forskere og studenter kan møtes for vitenskapelig utveksling. Nettverket vil også tilrettelegge for utveksling mellom nordiske universiteter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bernd Etzelmuller, Universitetet i Oslo, Norge

bernde@geo.uio.no

Varighet
2011-2014