Industrialisering av tynnfilm till brenselcelleelektrolytter

Nordiske industripartnere og forskningsmiljøer vil gjennom dette samarbeidsprosjektet få brenselcelleteknologi ut av laboratoriet og inn i praktiske applikasjoner, noe som kan redusere global oppvarming og ha stor innvirkning på all energikrevende industri.

Brenselceller er sentrale elementer for fremtidens miljøvennlige og bærekraftige energisystemer på grunn av sin høye effektivitet, ubetydelige utslipp, og fordi de kan bruke de fleste drivstoff inkludert ren hydrogen.

Fastoksidbrenselceller (Solid Oxide Fuel Cells - SOFC) er de mest effektive av alle brenselceller, men de har én stor feil: Brenselcellens driftstemperatur må være svært høy (900-1000 ºC). Dette er en alvorlig begrensning som gjør dem dyre og vanskelige å håndtere.

Dette prosjektet skal utvikle tynnfilm-materialer som vil tillate fastoksidbrenselceller å operere ved temperaturer redusert med flere hundre grader. Dette er nødvendig for at den hverdagslige bruken av fastoksidbrenselceller kan bli mer utbredt.

Prosjektet er et samarbeid mellom industripartnere i de nordiske landene (Teknologisk Institut/Topsøe Fuel Cell A/S) og et verdensledende forskningsmiljø (Linköpings universitet), alle med nøkkelkompetense innenfor sine respektive ekspertområder.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lars Pleth Nielsen, Teknologisk Institut

lpn@teknologisk.dk

 

PhD-student: Steffen Sønderby

Bedrift: Teknologisk Institut/Tribiology Center, Danmark

 

Universitet: Linköpings universitet, Sverige

Varighet
2009-2013