Population genetics and intraspecific diversity of acquatic protists across habitats and eucaryotic clades (PRODIVERSA)

Dette nettverket vil bidra til å styrke utviklingen av forskning på temaet protistmangfold i de nordiske landene, og tilrettelegge for et sterkt fremtidig samarbeid.

Pelagiske mikroalger (eller planteplankton) utgjør nederste trinn i den akvatiske næringskjeden. Derfor har de stor innvirkning på næringskjeden, energistrømmen og biogeokjemiske sykluser. Noen mikroalger kan imidlertid også danne skadelige algeoppblomstringer som fører til betydelige økonomiske tap og helseproblemer ved å forårsake forgiftning av blåskjell, fiskedød, vond lukt og unormal vannfarge eller ved å gjøre ferskvann uegnet som drikkevannsforsyning.

Populasjoner av skadelige alger er genetisk svært strukturerte og kan være bemerkelsesverdig differensiert mellom og innenfor lokale populasjoner. Diversitetsmønstre kan tyde på kolonisering og invasjonsmønstre, avsløre mekanismer for tilpasning og artsdannelse og gi innsikt i den evolusjonære historien til planteplanktonarter.

Målet med dette forskernettverket er å fremme samarbeid i de pågående studiene av mønstre, mekanismer og de økologiske konsekvensene av intraspesifikt mangfold i akvatiske fotosyntetiske protister. Man vil sammenligne arter og populasjoner av planteplankton fra forskjellige taksonomiske grupper og habitater som varierer fra ferskvannssjøer til brakkvannet i Østersjøen og Nord-Atlanterhavet. Dette vil øke den generelle forståelsen av populasjonsgenetikk, økologiske og evolusjonære prinsipper i akvatiske protister, som fortsatt er dårlig kjent.

I løpet av nettverkets tre år vil de dele materiale, metoder og verktøy, foreta felles undersøkelser og eksperimenter, utveksle kunnskap og kompetanse, samordne informasjon og tilby felles opplæringsmuligheter for doktorgradsstudenter og postdoktorer.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Local adaptation and oceanographic connectivity patterns explain genetic differentiation of a marine diatom across the North Sea-Baltic Sea salinity gradient

Journal Article published 2015-05-27 in Molecular Ecology volume 24 issue 11
Research funded by Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö | NordForsk | Academy of Finland | Swedish Research Councils | VR and Formas
Authors: C. Sjöqvist, A. Godhe, P. R. Jonsson, L. Sundqvist, A. Kremp.
Fakta om prosjektet

Project number: 44881

Prosjektleder

Anke Kremp, Finnish Environment Institute (SYKE), Finland

anke.kremp@ymparisto.fi

Varighet
2011-2014