Nordic Researcher Network on Process Mineralogy and Geometallurgy (ProMinNet )

Prosessmineralogi og geometallurgi er relativt nye tverrfaglige forskningsområder. Prosessmineralogi knytter sammen mineralprosessering og mineralogi, og geometallurgi kombinerer geologi og geostatistikk med mineralprosessering.

I Norden er mineralressursene identifisert som en strategisk ressurs. Finland har utarbeidet sin mineralstrategi, og Sverige og Norge er i ferd med å fastsette sin. I Norden er forskningen på området prosessmineralogi og geometallurgi på et høyt nivå. Noen eksempler er mineralogistudier av platinumgruppen, utvikling av analyse av partikkeltekstur ved hjelp av skanningelektronmikroskop og utvikling av databehandling, modellering og simuleringsteknikker for bruk av data om mineralutskillelse.

Ved nordiske universiteter er fasiliteter og verktøy svært bra. Men selv om forskning og fasiliteter i Norden er av høy kvalitet, har utdanning på doktorgradsnivå og samarbeid på disse områdene vært svært begrenset. Dette forskernettverket ønsker å bidra til å rette opp i dette.

Nettverket samler 13 seniorforskere og 11 doktorgradsstudenter fra fire anerkjente institusjoner. Deres aktiviteter omfatter arbeidsgrupper, befaringer, forskerutveksling, publikasjoner og konferanse. Hver samarbeidspartner vil arrangere en  arbeidsgruppesamling, som fokuserer på doktorgradskurs og praktisk opplæring.

Les mer om ProMinNET her.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Pertti Lamberg, Luleå tekniska universitet, Sverige

pertti.lamberg@ltu.se

Varighet
2011-2014