Random Geometry

Dette nettverket skal etablere og forsterke samspillet mellom grupper i de nordiske landene som arbeider med forskjellige aspekter innenfor stokastisk geometri.

Den sterke utviklingen på feltet stokastisk geometri de senere årene har vist et stort potensial for å skape nye retninger innen forskning i grensesnittet mellom sannsynlighetsteori, geometri, grafteori, kompleks analyse og statistisk fysikk og kvantefysikk.

Noen av nodene i nettverket har en veletablert samarbeidshistorikk, og prosjektet sikter på å utvide dette samarbeidet slik at de deltakende gruppenes ekspertise kan utnyttes fullt ut med et varig samspill som resultat.

Nettverket legger vekt på å involvere doktorgradsstudenter og postdoc-stipendiatene i forskning på stokastisk geometri på mest mulig avansert nivå. Eksponering for et allsidig forskermiljø med høy standard vil bidra til å styrke utviklingen av deres fremtidige karriere.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bergfinnur Durhuus, Københavns Universitet, Danmark

durhuus@math.ku.dk

Varighet
2010-2013