Rangifer Domus

Dette nettverket vil forene nordisk ekspertise på reinsdyr (Rangifer) ved hjelp av helt nye teknikker for genetisk analyse, miljøundersøkelser og botaniske studier. Mange av disse teknikkene har ikke vært brukt utenfor Skandinavia.

Reinsdyr eller Rangifer har alltid bodd i tilknytning til mennesker over hele Skandinavia og i nordpolområdene. Nordisk forskning er ledende innen historie og populasjonsøkologi for Rangifer.

Nettverket Rangifer Domus samarbeider med en forskergruppe i Øst-Sibir om å skrive historien om reindrift. Helt nye teknikker for genetisk analyse (kjerne og mtDNA), miljøundersøkelser og botaniske studier gir ledetråder til reindriftens historie, osteologi som gjør det mulig å sette sammen «livshistorier» for bestemte Rangifer, og nyere modeller i etnografi og vitenskapens historie.

Ved å samle disse teknikkene i et forskernettverk har dette prosjektet mulighet til å ta nordisk forskning til et nytt, internasjonalt nivå og utforme en ny modell for forholdet mellom miljøindikatorer og analytiske markører for å endre definisjonene av temming – eller Domus.

Prosjektet omfatter fire seminarer, og to av disse vil foregå i to regioner som anses å være reindriftens «vugger».

Fakta om prosjektet

Project number: 45102

Prosjektleder

David Anderson, Universitetet i Tromsø, Norge

Varighet
2011-2014